ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I I – Môn Ngữ văn 11- Ban cơ bản

By Đinh Hà Triều

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT XUÂN DIỆU 

 

                                                               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I I –                        

 

                                                             Môn Ngữ văn 11- Ban cơ bản

 

 

                                        (Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)

 

 

 

Mã đề: 135                                                                    

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

 

Ô TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cái độc đáo nhất của bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen so với bài điếu văn thông thường là:

A. Tác giả đã vận dụng một nghệ thuật lập luận khéo léo đạt hiệu quả tác động cao.

B. Tác giả đã tô đậm sự bi thảm của cái chết để bày tỏ lòng thương tiếc đối với người đã khuất.

C. Tác giả không nói nhiều về cái chết mà nhấn mạnh ý nghĩa của sự sống của cuộc đời người quá cố.

D. Cả B và C

 

2. Dòng nào viết không đúng về loại văn bản  tiểu sử tóm tắt ?

A. Tiểu sử tóm tắt phải do chính bản thân viết khi cảm thấy sức khoẻ mình đã suy yếu nghiêm trọng.

B. Tiểu sử tóm tắt không nhất thiết phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

C. Tiểu sử tóm tắt yêu cầu ngắn gọn nhưng đầy đủ chính xác.

D. Tiểu sử tóm tắt không cần nêu đầy đủ chi tiết mọi  quan hệ xã hội của một cá nhân.

 

3. Dòng nào viết đúng nhất về thao tác lập luận bình luận?

A. Bình luận nhìn chung là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải thích và chứng minh

B. Bình luận là trình bày nhận xét đánh giá bàn luận của mình về một vấn đề nào đó.

C. Mục đích của bình luận là giúp cho người nghe (người đọc) hiểu rõ nhận định được nêu.

D. Bình luận giúp cho người nghe (người đọc)  tin rằng vấn đề đang bàn luận là có bằng chứng sự thật.

 

4. Trong đoạn trích Một thời đại trong thi ca Hoài Thanh có viết: “Phương Tây đã giao trả hồn ta lại cho ta. Nhưng ta bàng hoàng vì nhìn vào đó ta thấy thiếu một điều một điều cần hơn trăm nghìn điều khác [...]”.

Cái “điều cần hơn trăm nghìn điều khác” đó là gì?

A. Một ý thức cá nhân đầy đủ.                                                           B. Một ý thức cộng đồng đầy đủ.

C. Một tình yêu đầy đủ.                                                                     D. Một lòng tin đầy đủ.

 

5. Câu “ Khi Chí Phèo mở mắt thì trời sáng đã lâu. Mặt trời chắc đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ” (Nam Cao - Chí Phèo) biểu hiện nghĩa tình thái gì?

A. Tình cảm thân mật gần gũi.                                  B. Đánh giá sự việc có thực hay không có thực.

C. Khẳng định tính chân thực của sự việc                                D. Phỏng đoán sự việc xảy ra với độ tin cậy nhất định.

 

6. Vào những thập niên đầu thế kỉ X X ai là người phê phán  quan lại …. “Là lũ ăn cướp có giấy phép”

A. Nguyễn An Ninh                B. Phan Châu Trinh    C. Phan Bội Châu                  D. Nguyễn Ái Quốc

 

 7. Sự vận động của cảnh vật và con người từ hai câu đầu đến hai câu cuối trong bài Chiều tối cho thấy đặc điểm gì trong tâm hồn Hồ Chí Minh?

A. Luôn hướng tới lao động hoạt động vận động.   B. Luôn hướng tới con người cảnh vật lao động.

C. Luôn hướng tới sự sống ánh sáng tương lai.      D. Luôn hướng tới niềm vui lạc quan yêu đời.

 

8. Nguyên tắc chung mà Hoài Thanh đưa ra để định nghĩa Thơ mới là gì?

A. Căn cứ vào đại thể                                     B. Căn cứ vào cái hay và nhìn vào  đại thể

 C. Căn cứ vào cái hay                                   D. Căn cứ vào cái hay cái đại thể và cả cái dở cái tiểu tiết